Home > lovnglivetheking
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

สื่อนอกชื่อดังเผยแพร่ ภาพพ่อหลวงของไทย เสด็จสวรรคต

  วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยของเราได้สูญเสียพ่อของแผ่นดิน พ่ออันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยทางรัฐบาลได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ตอนนี้คงจะมีน้ำตาของปวงชนชาวไทยที่เสียให้กับพ่อของคนทั้งแผ่นดินแล้ว โดยมีการแชร์ภาพต่างๆผ่านสื่อออนไลน์อย่างมากมายเท่าที่เคยมีมา (เพิ่มเติม…)

Read More